Projektering

Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB hjälper sina kunder med deras byggbehov oavsett storlek på byggprojektet.
Med oss som byggentreprenör gör vi byggprocessen smidig och enkel för dig som kund. Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB kan erbjuda olika typer av entreprenadlösningar, så att du som kunden kan välja det som passar dig bäst. Fyra olika entreprenadformer i byggbranschen.

Delad entreprenad

Delad entreprenad kan även ibland kallas för utförandeentreprenader, eftersom beställaren utför en del av arbetet själv.
Totalentreprenad

Totalentreprenad innebär att du skriver kontrakt med ett enda företag.
Företaget – totalentreprenören – ansvarar för projektering, material samt eget arbete och arbeten som eventuellt lejs ut till underentreprenörer.

Fördelen med totalentreprenad är att du bara har ett kontrakt och en motpart. Det är enklare och kräver mindre arbetsinsats av dig. I totalentreprenad lämnar man över hela ansvaret till en totalentreprenör.

Generalentreprenad

Generalentreprenad lägger mer ansvar på generalentreprenören då beställaren ansvarar för projekteringen och bygghandlingarna. Beställaren har alltså själv sett till att alla papper är klara.

När det kommer till samordning och upphandling av underentreprenaden har ansvaret istället lämnats till en generalentreprenör. Beställaren har i det här fallet en enda avtalspart för bygget.

Delad Generalentreprenad

Delad generalentreprenad är en blandad entreprenadform som finns i olika varianter.

Ett exempel är blandningen mellan delad entreprenad och generalentreprenad. Här har beställaren själv handlat upp de olika underleverantörerna, men köper sedan in en samordningstjänst. Beställaren lämnar över ansvaret till en generalentreprenör.