Våra tjänster

Boman & Svahn utför entreprenader inom byggsektorn, vilket innefattar alla ingående moment som bygg, el, VVS etc. Vi är dessutom specialiserade på många områden inom bygg ex: betong, armering, vattenskador mm. Alla i marknaden förekommande entreprenadtyper hanteras. Våra uppdragsgivare är såväl offentliga myndigheter som privatägda företag och privatpersoner. Vi ska vara en självklar partner i en byggprocess.