Personal

Personalen – vår viktigaste resurs!

Idag är vi ca 38 medarbetare, men organisationen är mycket flexibel och varierar i storlek beroende på uppdrag. I vår personalstyrka finns träarbetare, murare, betongare och tjänstemän som tillsammans står för god kompetens. Alla bidrar till ett väl genomfört arbete och kompletterar varandra när det gäller kunskapsområden och erfarenheter.

Ledning/Administration


Joakim Svahn

Arbetschef
019-36 00 43
joakim@bomansvahn.se

Håkan Martinsson

Arbetsledare
019-36 00 46
hakan@bomansvahn.se

Martin Hedlund

Arbetsledare
019-36 00 47
martin@bomansvahn.se

Andreas Brüde

Arbetsledare
019-36 00 48
andreas@bomansvahn.se

Jonas Flykt

Arbetsledare
070-603 16 12
jonas@bomansvahn.se

Christoffer Becker

Arbetsledare
019-36 00 44
christoffer@bomansvahn.se

Erika Frogedal

Ekonomi
019-36 00 45
ekonomi@bomansvahn.se

Åsa Nordström

Ekonomi
019-36 99 00

Hantverkare


Kent Ehngren

Snickare
070-677 33 02


David Kopp

Snickare
070-677 04 55


Johan Eriksson

SnickareMats Ullbrand

Betongarbetare/Snickare
070-637 92 01


Ulf Hultqvist

Snickare
070-637 92 52


Glenn Karlsson

Snickare
070-603 35 90


Magnus Knutsson

Snickare
070-898 00 74


Fredrik Gillberg

Snickare
070-766 00 25


Christoffer Lannerhag

Snickare
070-677 06 04


Anton Björnram

SnickareStefan Boija

Snickare
070-677 06 36


Emil Kristensson

Snickare
070-677 03 88


Peter Fors

Snickare
070-603 16 08


Pontus Brunström

SnickareJoel Carlsson

SnickareLasse Eklund

SnickarePhilip Huss

SnickareMarcus Silverlo

SnickarePatrik Widholm

Snickare
070-677 73 55


Göran Björkegren

Snickare
070-677 04 15


Pehr Hinders Dyrsmeds

Snickare
070-677 61 03


Oliver Andersson

SnickareChristian Axelsson

SnickareOliver Kim

SnickareMattias Eng

Snickare
070-603 31 78


Lars Lindqvist

SnickareSamuel Eriksson Lindgren

SnickareUlf Larsson

Snickare
070-677 04 71


Tobias Persson

Snickare
070-677 55 35


Simon Ressem

SnickareEmil Pettersson

Snickare