Företagets historik

Pär Mikael Boman och Joakim Kjell Svahn startade företaget Boman & Svahn Bygg & Entreprenad Handelsbolag den 5 mars 2012.
Vid årets slut 2012, hade företaget anställt ytterligare åtta medarbetare.

Under första hälften av 2013 ombildades företaget till aktiebolag, Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB

2013 Köper Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB byggföretaget Swepax AB som blir ett helägt dotterbolag till Boman & Svahn Bygg & Entreprenad AB.

Företagen har fyrtio anställda 2016.