Om Boman & Svahn

En kvalitetsmedveten byggentreprenör

Vi strävar efter att vara ett företag i framkant inom byggbranschen. Vi arbetar effektivt med tydligt ekonomiskt tänkande så att våra kunder blir nöjda. Kundnöjdhet är ett av våra högst prioriterade områden.
Med hjälp av välutbildade och engagerade medarbetare bygger vi för att uppnå rätt kvalitet, bästa service och minsta möjliga miljöpåverkan. I samtliga av våra projekt har vi ett aktivt miljömedvetet tänkande.

Kompetens för alla typer av byggprojekt

Inget projekt är för oss för stort eller för litet. Våra tjänster omfattar ny- och ombyggnation
Våra kunder finns inom den privata sektor och offentlig sektor.
Vi bedriver både byggserviceverksamhet samt utför större entreprenader.
Våra arbetsområden finns inom bostäder, industrier, skolor, kontor och försäkringsskador
Vi arbetar med allt från enkla byggjobb till totalentreprenader där vi samordnar kompetenser inom de olika installations och teknikområden som förekommer inom bygg.
För oss på är det viktigt att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med dig som beställare.